МИЛЛАТИ ?ИСМАН СОЛИМ, РУ?АН НИЗ МУ?ТАДИР ВА ШИКАСТНОПАЗИР МЕБОШАД***?АЛАСАИ ЯКУМИ КОМИССИЯИ БАРНОМА?ОИ СО?АИ КОР БО ?АВОНОН ДАР СОЛИ 2021 БАРГУЗОР ГАРДИД***ДАР ША?РИ ДУШАНБЕ ФЕСТИВАЛИ БОЗИ?ОИ МИЛЛИИ ВАРЗИШ? БАРГУЗОР ГАРДИД***
ДАР ДУШАНБЕ КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР МАВЗӮИ “ТАҲКИМИ ҲАМКОРИҲОИ БИСЁРҶОНИБА ДАР САМТИ МУЌОВИМАТ БО ҶАЛБИ ҶАВОНОН БА ГУРУҲҲОИ МУХТАЛИФИ ХАТАРЗО” ДОИР МЕГАРДАД
28
август
2021
ДАР ДУШАНБЕ КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР МАВЗӮИ “ТАҲКИМИ ҲАМКОРИҲОИ
Кумитаи кор бо  ҷ авонон   ва   варзиши   назди   Ҳ укумат и  Ҷ ум ҳ урии   То ҷ икистон   тасмим   гир ифтааст, ки дар  ҳ амкор ӣ  бо шарикони рушд дар доираи раисии ма қ омоти   ваколатдори   со ҳ а   дар  Ш ӯ рои   ҷ авонони   С Ҳ Ш  ва Ш ӯ рои   кор   бо   ҷ авонони   ИДМ ,  ҳ амзамон   та ҷ лили  30 – солагии Исти қ лолияти   давлатии   Ҷ ум ҳ урии   То ҷ икистон  санаи 31 августи соли 2021 дар Китобхонаи миллии Тољикистон  Конфронси   байналмилалиро   та ҳ ти   унво ни “Та ҳ кими   ҳ