МИЛЛАТИ ?ИСМАН СОЛИМ, РУ?АН НИЗ МУ?ТАДИР ВА ШИКАСТНОПАЗИР МЕБОШАД***?АЛАСАИ ЯКУМИ КОМИССИЯИ БАРНОМА?ОИ СО?АИ КОР БО ?АВОНОН ДАР СОЛИ 2021 БАРГУЗОР ГАРДИД***ДАР ША?РИ ДУШАНБЕ ФЕСТИВАЛИ БОЗИ?ОИ МИЛЛИИ ВАРЗИШ? БАРГУЗОР ГАРДИД***
ГӮШТИНИ МИЛЛӢ “ГӮШТИНГИРӢ” МАҚОМИ  БАЙНАЛМИЛАЛӢ ГИРИФТ
25
январь
2023
ГӮШТИНИ МИЛЛӢ “ГӮШТИНГИРӢ” МАҚОМИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ГИРИФТ
Яке аз муҳимтарин воситаи устуворгардонии пояҳои давлатдории миллӣ, ин эҳё ва рушди эҳтиром ва арҷгузорӣ ба бозиҳои миллии варзишӣ мебошад. Зеро намудҳои миллии варзишӣ ҳамчун нишонаи соибфарҳангӣ, барои миллати тоҷик рамзи матонат, ҷасурӣ, тавоноӣ ва далериву шуҷоат мебошад, ки баҳри таблиғи арзишҳои волои миллӣ ва таъмини солимии ҷомеа равона карда шудаанд. Дар замони соҳиистиқлолӣ Тоҷикистон зери ҳидояту дастгириҳои ҳамешагии варзишпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат,
ДИҚҚАТ! ДИҚҚАТ!
25
январь
2023
ДИҚҚАТ! ДИҚҚАТ!
Кумитаи кор бо  ҷ авонон  ва варзиши назди  Ҳ укумати   Ҷ ум ҳ урии   То ҷ икистон   бо   ма қ сади   боло   бурдани   ҳ исси   ватанд ӯ стии   ҷ авонон   ва   ҳ авасманд   гардонидани   он ҳ о  озмуни  ҷ ум ҳ уриявии ма қ олаи бењтарин дар заминаи ма қ олаи коршинос Абдуллои Ро ҳ намо та ҳ ти унвони “Мав қ еи То ҷ икистон ё чаро  Ҷ ум ҳ урии То ҷ икистон кишвари та ҷ овузгар нест?” тавассути са ҳ ифаи  расмии фейсбукии Кумита ва са ҳ ифаи   фейсбукии   р ӯ зномаи   ҷ ав онони То ҷ икистон   м
ДИҚҚАТ! ДИҚҚАТ!
25
январь
2023
ДИҚҚАТ! ДИҚҚАТ!
Кумитаи кор бо  ҷ авонон  ва варзиши назди  Ҳ укумати   Ҷ ум ҳ урии   То ҷ икистон   бо   ма қ сади   боло   бурдани   ҳ исси   ватанд ӯ стии   ҷ авонон   ва   ҳ авасманд   гардонидани   он ҳ о  озмуни  ҷ ум ҳ уриявии ма қ олаи бењтарин дар заминаи ма қ олаи коршинос Абдуллои Ро ҳ намо та ҳ ти унвони “Мав қ еи То ҷ икистон ё чаро  Ҷ ум ҳ урии То ҷ икистон кишвари та ҷ овузгар нест?” тавассути са ҳ ифаи  расмии фейсбукии Кумита ва са ҳ ифаи   фейсбукии   р ӯ зномаи   ҷ ав онони То ҷ икистон   м
ДИҚҚАТ! ДИҚҚАТ!
25
январь
2023
ДИҚҚАТ! ДИҚҚАТ!
Кумитаи кор бо  ҷ авонон ва варзиши назди  Ҳ укумати  Ҷ ум ҳ урии То ҷ икистон бо ма қ сади баланд бардоштани  ҳ исси ватанд ӯ стию ме ҳ анпарастии   ҷ авонон ва  ҳ авасманд гардонидани он ҳ о бахшида ба 30 – солагии таъсисёбии  Қ увва ҳ ои   Мусалла ҳ и   Ҷ ум ҳ урии   То ҷ и кистон озмуни  ҷ ум ҳ уриявии ма қ олаи бе ҳ таринро дар мавз ӯ и  “На қ ши   Пешвои   миллат   дар   таъсис   ва   ташаккули   Қ увва ҳ ои   Мусалла ҳ и   Ҷ ум ҳ урии   То ҷ икистон”  тавассути са ҳ ифаи расмии фейсбукии